Home
Novosti
O Cisco Networking Academy programu
Upis
CCNP R&S kurs
CCNA (R&S) kurs
CCNA Security
RCUB - Regionalna Cisco akademija
Cene kurseva
Linkovi
O nama
Kontakt
Osnovne informacije o CCNA programu

CCNA Routing and Switching (R&S) kurs, trajanja 280 časova, predstavlja prvi deo Networking Academy programa.

Putem kursa, studenti će naučiti da instaliraju i konfigurišu Cisco rutere i svičeve u multiprotokolarnom okruženju koristeći LAN i WAN tehnologije.

Cisco CCNA Routing and Switching (R&S) kurs je namenjen polaznicima koji imaju cilj da dobiju posao na nižim i srednjim pozicijama u ICT industriji ili za one koji žele da ostvare znanje o mrežama kako bi održali korak sa rapidnim razvojem ICT implementacije u drugim granama poslovanja. CCNA R&S kurs konsolidovano i sveobuhvatno pokriva teme vezane za mreže, počevši od osnova do naprednih funkcionalnosti, aplikacija i servisa, dok se istovremeno ostvaruje prilika za sticanje praktičnog iskustva koji se ogleda u radu sa Cisco opremom.

Materijal za CCNA Routing and Switching (R&S) kurs (curriculum) se nalazi u interaktivnoj multimedijalnoj formi, i studentima je dostupan preko Interneta. Oko 80% sadržaja kursa se bavi opštim mrežnim tehnologijama i protokolima, dok je preostalih 20% vezano za Cisco opremu.

CCNA R&S se sastoji od 4 kursa tj.semestra:

 

  • Introduction to Networks,
  • Routing and Switching Essentials,
  • Scaling Networks i
  • Connecting Networks.

 

Polaznici će nakon prva dva kursa biti sposobni da polažu ispit za sticanje Cisco CCENT (100-101) sertifikata, odnosno nakon navedenih četiri kurseva, moći će da polažu ispit za CCNA R&S (200-120).

Sadržaj sva 4 kursa omogućava polaznicima da ostvare neophodne veštine i da izgrade odgovarajuće polazno znanje u cilju ostvarivanja uspeha u ICT bliskim granama.

Predavanja i vežbe se obično izvode dva puta nedeljno, po četiri sata. Okvirno ukupno trajanje sva 4 kursa je od 6 do 8 meseci, u zavisnosti od predznanja grupe.

Praktični rad podrazumeva rad kako na realnoj opremi, tako i na Cisco Packet Tracer softveru.

Pregled pojedinačnih kurseva sadržanih u okviru CCNA R&S plana programa je dat u nastavku.

CCNA1: Introduction to Networks

U okviru ovog kursa se polaznici upoznaju sa samim uvodom u arhitekturu, strukturu, funkcionalnost, komponente i modele Interneta i računarskih mreža. Struktura IP adresiranja kao i osnove Ethernet koncepta su detaljno objašnjeni kako bi se obezbedili jaki temelji za dalje praćenje kursa i upoznavanje sa osnovama rada IP komunikacije. Do kraja ovog kursa, polaznici će biti u stanju da projektuju manje LAN mreže, da vrše osnovne konfiguracije rutera i svičeva, kao i da vrše planiranje IP adresiranja.

Polaznici koji budu završili ovaj kurs će biti u stanju da izvršavaju sledeće funkcije koje se tiču mreža:

· Razumevanje i opisivanje uređaja i servisa kao gradivnih elemenata komunikacije u računarskim mrežama;

· Razumevanje koncepta protokolskih slojeva u računarskim mrežama;

· Razumevanje važnosti adresiranja na različitim protokolskim slojevima u IPv4 i IPv6 okruženjima;

· Projektovanje, određivanje i primena subnet maskiranja i adresiranja u IPv4 i IPv6 mrežama;

· Razumevanje Ethernet koncepta u smislu medijuma, servisa i funkcija;

· Projektovanje i implementacija jednostavne Ethernet mreže koja se sastoji od rutera i svičeva;

· Korišćenje Cisco command-line interface (CLI) komandi u cilju realizacije jednostavnih operacija na ruterima i svičevima;

· Korišćenje generalnih aplikacija u cilju verifikacije mrežne operativnosti i analize saobraćaja.

CCNA2: Routing and Switching Essentials

U okviru ovog kursa se polaznici upoznaju sa samim uvodom u arhitekturu, komponente, i način rada rutera i svičeva u manjem mrežnom okruženju. Dodatno se detaljnije obrađuje način konfiguracije rutera i svičeva kako bi se realizovale osnovne funkcionalnosti. Nakon ovog kursa, polaznici će biti u stanju da konfigurišu rutere i svičeve, da rešavaju probleme koji su vezani za njih, kao i da budu sposobni da reše česte greške sa RIPv2, RIPng, single area i multi-area OSPF, VLAN-ovima i inter-VLAN ruturanjem kako u IPv4 tako i u IPv6 mrežama.

Polaznici koji budu završili ovaj kurs će biti u stanju da izvršavaju sledeće funkcije koje se tiču mreža:

· Razumevanje osnovnog koncepta rada Cisco svičeva;

· Razumevanje strukture rutera kao i elemenata koji su neophodni za funkciju rutiranja kao što su tabele rutiranja i proces pretraživanja ruta;

· Razumevanje VLAN koncepta kao načina kreiranja logičke separacije u mrežama zajedno sa rutiranjem;

· Razumevanje rada dinamičkih protokola rutiranja, uključujući pregled distance vector i link-state protokola rutiranja;

· Konfiguracija i rešavanje problema vezanih za statičko rutiranje;

· Konfiguracija i rešavanje problema vezanih za OSPF rutiranje;

· Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema access control lists (ACL) u IPv4 i IPv6 okruženju;

· Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) u IPv4 i IPv6 okruženju;

· Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema Network Address Translation (NAT).

CCNA3: Scaling Networks

U okviru ovog kursa se polaznici upoznaju sa samim uvodom u arhitekturu, komponente, i način rada rutera i svičeva u nešto većem i kompleksnijem mrežnom okruženju. Polaznici će naučiti način konfiguracije rutera i svičeva kako bi se realizovale naprednije funkcionalnosti. Nakon završenog kursa, polaznici će biti u mogućnosti da konfigurišu rutere i svičeve, kao i da rešavaju probleme vezane za OSPF, EIGRP i STP u IPv4 i IPv6 mrežnom okruženju. Osim toga, detaljno će biti upoznati sa znanjem i veštinama koji su potrebni da se izvrši implementacija WLAN u okviru malih i srednjih mreža.

Polaznici koji budu završili ovaj kurs će biti u stanju da izvršavaju sledeće funkcije koje se tiču mreža:

· Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za tehnologije kao što su VLAN, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Plus Protocol (PVST+), i EtherChannel;

· Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za first hop redundancy protocols (HSRP);

· Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za wireless rutere i klijente;

· Konfiguracija i rešavanje problema u komeksnijim IPv4 i IPv6 mrežama sa  single-area OSPF, multiarea OSPF i Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP);

· Upravljanje operativnim sistemom Cisco IOS kroz licenciranje i konfiguracione datoteke.

CCNA4: Connecting Networks

U okviru ovog kursa se polaznici mogu upoznati sa WAN tehnologijama i mrežnim servisima koje zahtevaju aplikacije u kompleksnim mrežama. Ovaj kurs omogućava polaznicima da razumeju kriterijum selekcije mrežnih uređaja i WAN tehnologija koji su potrebni kako bi se ispunili mrežni zahtevi u pogledu aplikacionih potreba. Osim prethodnog, kroz kurs se mogu naučiti veštine koje su potrebne za implementaciju virtual private network (VPN) servisa u kompleksnim mrežama.

Polaznici koji budu završili ovaj kurs će biti u stanju da izvršavaju sledeće funkcije koje se tiču mreža:

· Razumevanje i opisivanje različitih WAN tehnologija i njihovih prednosti i mana;

· Pregled načina funkcionisanja i prednosti VPN i tunelovanja;

· Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za serijske veze;

· Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za širokopojasne servise;

· Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za proces tunelovanja;

· Razumevanje, konfiguracija i rešavanje problema vezanih za Network Address Translation (NAT);

· Upravljanje mrežama kroz proces monitoringa posredstvom syslog, SNMP i NetFlow protokola.

ccnapng
online prijava faq