Home
Novosti
O Cisco Networking Academy programu
Upis
CCNP R&S kurs
CCNA (R&S) kurs
CCNA Security
RCUB - Regionalna Cisco akademija
Cene kurseva
Linkovi
O nama
Kontakt
Pitanja i odgovori (FAQ)
Ko može da postane Lokalna akademija?

Networking Academy program se može odvijati na fakultetima, srednjim i višim školama, kao i drugim obrazovnim institucijama (nevladine organizacije, narodni univerziteti i sl.).

Kakve uslove propisuje Cisco Systems za lokalne akademije?

Svi uslovi koje propisuje Cisco Systems za lokalne akademije su dati u dokumentu Quality Assurance Plan (QAP) v4.0.

Koji su materijalni uslovi potrebni za odvijanje Networking Academy kurseva?

Osnovni uslovi su računarska učionica i laboratorija.
Dodatno, potreban je potrošni materijal za odvijanje laboratorijskih vežbi.

Koliko računara je potrebno imati u računarskoj učionici?

Zavisi od veličine grupe. Maksimalni odnos je tri studenta na jedna računar, ali sve sem 1-1 odnosa računara i polaznika je daleko od idealnog.

Koliko ljudi treba da bude uključeno u rad Lokalne akademije?

Lokalna akademija mora minimalno da ima osobu za glavni kontakt i dva instruktora, pri cemu jedan od instruktora može imati funkciju glavnog kontakta.

Kako se postaje instruktor Lokalne akademije?

Instruktor Lokalne akademije mora da položi Academy Orientation kurs o celokupnom Networking Academy programu, i kurseve za CCNA semestre koje posle toga može držati.
Trajanje instruktorskih kurseva je tipično dva puta kraće od studentskih, i pretpostavlja se da su instruktori proučavali materijal barem 14 dana pre početka kursa.
Regionalna akademija je dužna da obezbedi školovanje instruktora Lokalnih akademija.

Kakve obaveze ima Lokalna akademija prema Regionalnoj akademiji?

Lokalna i Regionalna akademija međusobno potpisuju ugovor u kome se, izmedu ostalog, specificira i cena podrške Regionalne prema Lokalnoj akademiji na godišnjem nivou.
U tu cenu je uključena podrška u svim navedenim vidovima, kao i obuka dva instruktora.